Realizacija projekta: Obuka penzionera za dostizanje evropskog standarda digitalnih kompetencija

U saradnij sa Ministartvom trgovine, turizma i telekomunikacija, ITC centar realizuje obuku za penzionere iz Bora za razvoj digitalnih veština. Obuka se realizuje u prostorijama IT Centra iz sledećih oblasti:

  • Osnove korišćenja računarstva i onlajn komunikacija (korišćenje interneta i e-maila)
  • IT sigurnost i društvene mreže (Facebook i Instagram)
  • Kreiranje digitalnih sadržaja (obrada teksta i fotografija)
  • Elektronska uprava (elektronski uvid u katastar i birački spisak; elektronsko zdravstvo i socijalna pomoć)
  • Online kupovina i elektronsko bankarstvo