Obuka iz oblasti 3D grafike: Korišćenje programa Blender

Od 1. aprila 2018. godine u prostorijama IT centra Bor biće organizovana obuka iz oblasti 3D grafike. Tokom 20 časova, polaznici će naučiti kako da koriste program Blender.

Predavač je Nenad Radulović iz Bora, koji već 3 godine radi aktivno u Blenderu i Unreal Engine-u, zbog razvoja igara. Računarskom grafikom bavi se amaterski već 20 godina, iz programerskog ugla.

Obuka košta 3.000 din. po osobi, a prijave možete poslati do 25. marta 2018. godine putem ovog formulara. Nakon zatvaranja prijava, u dogovoru sa polaznicima obuke odrediće se termini predavanja.

U nastavku možete pogledati sadržaj obuke:

1. Zašto Blender?

 • Osnovi matematike, geometrije i tehničkog crtanja
 • Osnovi računarske grafike, RGB, RGBA, formati

2. Blender

 • Osnove interfejsa, kontekstualni rad
 • Osnovna podešavanja, izbor render engine-a i podešavanje GPU renderinga

3-4. Rad u Blenderu

 • Scena
 • Dodavanje elemenata
 • Pomeranje, rotiranje i skaliranje
 • 3D kursor, origin point
 • Korišćenje tastature za unos parametara
 • Osnove materijala, bez nod editora
 • Kamera i rendering
 • Osnove animacije, keyframing

5-8. Meshes

 • Šta su, subdivision
 • Vertex, edge, face
 • Edit mode
 • Modeliranje
 • Modifier-i
 • Skulptiranje boolean metodom
 • Skulptiranje extrusion-om, inset
 • Skulptiranje korišćenjem modifiera i vertex grupa
 • Skulpt brush, parametri, dinamička topografija

9. Svetlo

 • Pozicioniranje
 • Emission shader, korišćenje materijala kao izvora
 • Environment mape, HDR svetlo
 • Trikovi sa eliminisanjem refleksije, pravilnim postavljanjem

10. Kamera

 • Fokus
 • Izbor „sočiva“
 • Kolor menadžment (sRGB, Filmic)
 • Traking videa

11. Materijali

 • Osnovni
 • Node editor i rad sa nodovima
 • Sve vrste shadera
 • Parametri

12. Teksture

 • UV mapping
 • UV Unwrap osnove
 • Texture painting
 • Texture coordinates i manipulacija istima

13-14. Advanced materials

 • Fresnel
 • Mix shader
 • Color grading
 • Math nodes
 • Normal, bump, displacement
 • Layering materials
 • UVMap driven shaders

15-16. Animacija

 • Keyframing parametara
 • Curve editor
 • Bone system, rigging

17. Compositor

 • Multi layer edit
 • Maske
 • Kolor korekcija
 • Efekti
 • Animacija parametara

18. Particle systems, physics

 • Smoke, fire, water
 • Baking sim
 • Cloth sims

19. Video editor

20. Plugins & Python