KONKURS ZA IZRADU WEB SAJTA I PRUŽANJE USLUGA INTERNET OGLAŠAVANJA I PRODAJE

U saradnji sa kompanijom RAKITAi  udruženjem Arhaik, IT Centar Bor raspisuje konkurs koji je namenjen isključivo osobama koje su uspešno završile neku od obuka u okviru projekta IT preduzetništvo u Boru u prvoj polovini 2017. godine.

Konkurs se raspisuje za potrebe udruženja Arhaik iz Bora i sastoji se iz dva dela:

 1. Izrada web sajta udruženja, na kojem će biti prezentovani proizvodi udruženja uz mogućnost online naručivanja i kupovine;

 2. Pružanje usluga internet marketinga i prodaje proizvoda koje izrađuje udruženje Arhaik.

Zainteresovani kandidati se prijavljuju posebno za svaki deo, a ukoliko smatrate da ispunjavate propisane uslove možete se prijaviti i za oba dela ovog konkursa.

IT Centar organizovaće sastanak na kome će biti  predstavljanje delatnosti i proizvoda udruženja Arhaik, kako biste se upoznali sa poslovima i nakon čega kandidati treba da dostave svoje ponude. Sastanak će se održati u prostorijama IT Centra Bor u ponedeljak 11. septembra od 18:00

Izrada veb sajta udruženja Arhaik

Udruženje Arhaik bavi se izradom pletenih proizvoda od vune i drugih materijala koje je potrebno predstaviti na veb sajtu udruženja.

Novi veb sajt mora ispuniti sledeće uslove:

 1. Izrađen na WordPress platformi
 2. Prilagođen za mobilne uređaje
 3. Mogućnost online prodaje

Uslovi za kandidata:

 1. Završena neka od obuka u organizaciji IT centra Bor
 2. Poznavanje i iskustvo sa WordPress-om
 3. Iskustvo u kreiranju sajtova na WordPress-u (dostaviti linkove)
 4. Poznavanje HTML-a i CSS-a
 5. Osnovno poznavanje PHP-a

Poželjne dodatne veštine:

 1. Iskustvo sa WooComerce plugin-om
 2. Iskustvo sa online prodavnicama

Zadaci za kandidata

 1. Prezentacija načina izrade i idejnih rešenja
 2. Izrada sajta po dogovoru sa naručiocem
 3. Poštovanje utvrđenih rokova
 4. Tehničko održavanje sajta u trajanju od 6 meseci
 5. Komunikacija i koordinacija sa naručiocem

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj posao potrebno je da dostavite svoj portfolio urađenih sajtova i projekata (može u vidu linkova) i prateće pismo na email adresu info@itcentarbor.com najkasnije do 20. septembra 2017. Prateće pismo treba da sadrži vašu ponudu, odnosno osobe koje će raditi na poslovima izrade veb sajta (jedna  osoba ili tim) predloženu strukturu sajta i iznos u dinarima za realizaciju gore navedenih aktivnosti.

Pružanje usluga internet marketinga i prodaje

Udruženje Arhaik bavi se izradom pletenih proizvoda od vune sa tradicionalnim motivima koji će biti predstavljeni na veb sajtu udruženja. Udruženju su potrebne usluge internet marketinga i prodaje koje će doprineti da njihovi proizvodi pronađu plasman i put do krajnih kupaca.

Pružanje ovih usluga se ugovara za period od šest meseci, a nakon toga saradnja se može nastaviti prema dogovorenom modelu saradnje.

Uslovi za kandidata:

 1. Završena neka od obuka u organizaciji IT centra Bor;
 2. Poznavanje i iskustvo u vođenju naloga na društvenim mrežama Facebook i Instagram;
 3. Poznavanje plaćenog oglašavanja na Facebook-u i Instagramu;
 4. Iskustvo u pisanju tekstova za web;
 5. Poznavanje Google AdWords oglašavanja
 6. Dobro snalaženje u Google Analytics-u
 7. Dobre komunikacijske (usmene i pismene) sposobnosti

Poželjne dodatne veštine kandidata:

 1. Iskustvo u vođenju nekog (online) projekta i konkretna primena online marketinga;
 2. Iskustvo u radu sa klijentima;
 3. Iskustvo i poznavanje osnovnih principa i novijih trendova u e-mail marketingu
 4. Iskustvo u prodaji

Zadaci za kandidata:

 1. Kreiranje i prezentacija strategije i načina rada
 2. Vođenje Facebook stranice i Instagram naloga udruženja Arhaik
 3. Kreiranje, praćenje i optimizacija plaćenih kampanja na Facebook-u i Google AdWords-u
 4. Kreiranje prodajnih tekstova i opisa
 5. Kreiranje tesktova za sajt udruženja i druge sajtove (u promo svrhe)
 6. Komunikacija sa kupcima – primanje porudžbina i prodaja putem emaila i telefona
 7. Komunikacija sa udruženjem Arhaik
 8. Kreiranje mesečnih izveštaja o aktivnostima i rezultatima
 9. Pronalaženje novih načina za unapređenje prodaje i poslovanja
 10. Kandidat će imati podršku mentora u trajanju od šest meseci.

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj posao potrebno je da dostavite svoj CV sa svim relevantnim iskustvima (linkovima, snimcima ekrana i ostalim sadržajima koji će potvrditi vaše iskustvo i dokazati posedovanje traženih veština) i prateće pismo na email adresu info@itcentarbor.com najkasnije do 20. septembra 2017.

Prateće pismo treba da sadrži vašu ponudu, odnosno osobe koje će raditi na poslovima izrade veb sajta (jedna  osoba ili tim) predlog strategije (u kratkim crtama opišite način na koji planirate da  vršite promociju i prodaju) i iznos u dinarima za oglašavanje na internetu za promociju predloženih aktivnosti.

Molimo sve kandidate da se odazovu sastanku u ponedeljak 11. septembra kako biste na tom sastanku dobili detaljnije informacije i pitali sve što vas interesuje u vezi poslova, odnosno kako biste što bolje napravili svoje ponude.

Svi kandidati biće pozvani da brane svoje ideje na posebnom sastanku nakon isteka konkursa.