Konkurs za IT predavače

IT centar Bor raspisuje konkurs za IT predavače, za potrebe realizacije projekta „Obuka penzionera za dostizanje evropskog standarda digitalnih kompetencija“.

Oblasti za koje su potrebni predavači su:

1. Osnove korišćenja računarstva i onlajn komunikacija (korišćenje interneta i e-maila) – 12 časova
2. IT sigurnost i društvene mreže (Facebook i Instagram) – 12 časova
3. Kreiranje digitalnih sadržaja (obrada teksta i fotografija) – 10 časova
4. Elektronska uprava (elektronski uvid u katastar i birački spisak; elektronsko zdravstvo i socijalna pomoć)
– 4 časa
5. Online kupovina i elektronsko bankarstvo – 6 časova

Obuka će se realizovati u prostorijama IT Centra Bor, a detaljan raspored po grupama biće u dogovoru sa izabranim predavačima.

Uslovi za konkurisanje su:
– minimum VI stepen stručne spreme
– obavezno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Uz prijavu za konkurs podneti CV i reference o učešću na sličnim projektima, obukama i predavanjima i poslati u elektronskoj formi na e-mail adresu info@itcentarbor.com do 20. januara 2018. godine. Zainteresovani kandidati mogu konkurisati za jednu ili više oblasti, a one koji budu ušli u uži izbor pozvaćemo na razgovor.

Ugovor je na određeno vreme i traje do završetka projekta.